Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

O hříšném opatu Ignácovi aneb příběh přeukrutný o uříznutém nose

kostýmované prohlídky

16., 17., 28., 29. září a 1. října 2017 ve 14:30 a 16:00 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Zapomenutý příběh z historie třebíčského kláštera ožije v prostorách rajského dvora a expozic Svět portálů a bran a Svět neživé přírody.

V případě zájmu je nutná rezervace na tel. 568 408 890.