Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku

vydání nové publikace

představení knihy
pátek 20. října 2017 od 15:00 autogramiáda v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu, od 17:00 prezentace knihy v Havlíčkově domě
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod vydává publikaci "Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku". Autorem je historik a zaměstnanec muzea Michal Kamp. Kniha obsahuje krátké shrnutí vývoje květnových dní roku 1945 v okrese Havlíčkův Brod a celkem 627 dobových fotografií. Obsah každé z nich autor podrobil pečlivé analýze a doplnil snímky odborným komentářem o zobrazených událostech, dobové technice či osobnostech.

Vzhledem ke svému množství a různorodosti jsou fotografie rozdělené do několika kapitol: Německý Brod a okolí, Kolem Golčova Jeníkova, Ždírecko a Chotěbořsko, Přibyslav a Ledečsko. Nejde o členění primárně zeměpisné, protože v různých částech okresu se vývoj povstání lišil a centry nejčastěji bývala nejbližší města. Snímky jsou zároveň řazeny chronologicky, aby dokázaly skrze své popisy vyprávět příběh povstání v dané oblasti. Čtenář se tak stane pomyslným svědkem osvobození Německého Brodu, snah pohledských obyvatel bránit svou ves před prchajícími Němci, přestřelky mezi Sověty a Němci u Golčova Jeníkova, následků sovětského bombardování Ždírce a Krucemburku, masového projíždění Němců Ledčí nad Sázavou a Přibyslaví a mnohých dalších událostí.

Za specifickou kapitolou knihy pak označujeme podrobně zdokumentovaný nález zubožených těl českých povstalců v Hurtově háji u Věže a v Lázničkově stráni mezi Havlíčkovým Brodem a Perknovem. Tato událost neodmyslitelně patří k lokální paměti na konec války na Havlíčkobrodsku a autor je přesvědčen, že její hrůzy se stále musí v ryzí podobě připomínat. Publikace zároveň skládá poctu všem odvážlivcům, kteří se rozhodli i přes ohrožení vlastního života konec války v okrese fotograficky dokumentovat.

Kniha vyšla s podporou Kraje Vysočina (v rámci Edice Vysočiny) a má 300 stran na křídovém papíře. Lze ji zakoupit v budově muzea, skrze e-shop muzea na http://www.muzeumhb.cz/eshop/publikace/ či mailem na knihovna@muzeumhb.cz. Cena knihy je 400 Kč.

Kontaktní osoby:
Michal Kamp (autor publikace), kamp@muzeumhb.cz, 775 020 421,
Ludmila Janáčková (prodej a distribuce), knihovna@muzeumhb.cz, 605 806 185