Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komentované prohlídky historických budov galerie

doprovodné aktivity - komentované prohlídky historických budov galerie

sobota 9. září 2017
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si Vás dovoluje pozvat na Komentované prohlídky historických budov galerie:

v 9 hodin OGV I, Komenského 10
v 11 hodin OGV II, Masarykovo nám. 24
Vstup zdarma.