Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

BĚGUNI

výstava

5. září až 15. října 2017
vernisáž dne 5. září v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy
v úterý 5. září 2017 v 17 hodin v OGV II, Masarykovo náměstí 24, Jihlava, která představí několik uměleckých osobností převážně mladší či střední generace životně či umělecky spjatých s Vysočinou.