Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

ANI DEN BEZ ČÁRKY

výstava

7. září až 15. října 2017
vernisáž ve čtvrtek 7. září v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, OGV I, Komenského 10, JihlavaOblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy ANI DEN BEZ ČÁRKY -  postkonceptuální přesahy v současné české a slovenské kresbě, ve čtvrtek 7. září 2017 v 17 hodin v OGV, Komenského 10, Jihlava. Výstava potrvá do 15. října 2017.