Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Ani den bez čárky: Postkonceptuální přesahy v současné české a slovenské kresbě

doprovodné aktivity
přednáška a komentovaná prohlídka

středa 13. září 2017 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
OGV I, Komenského 10, Jihlava

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si Vás dovoluje pozvat na přednášku kurátorky Lenky Sýkorové a komentovanou prohlídku výstavy Ani den bez čárky: Postkonceptuální přesahy v současné české a slovenské kresbě