Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komentované prohlídky po hradním parku

víkend 19. až 20. srpna 2017
Hrad Kámen, pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Komentované prohlídky po hradním parku budou probíhat celý víkend, a to vždy od 11:00 a 14:00 hodin. Prohlídky budou zaměřeny jak na historii, současnost a dokončenou revitalizaci parku, tak i na jeho flóru a faunu, neboť je park domovem mnoha živočichů. Více než hektarový park hradu Kámen je pozoruhodný především svým skalním útvarem ze serpentinitu. Záhřevná skála a zbytky hradního opevnění vytváří vhodné podmínky pro růst širokého spektra rostlin. Hradnímu parku dominují dva památné stromy - buk lesní červenolistý a cypřišek nutkajský. V alpinu právě v srpnu rozkvétají výrazné sasanky i jiné trvalky. Hradní park bude otevřen od 10:00 do 18:00 hodin.