Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Lubomír Kressa st.


výběr z díla k nedožitým pětasedmdesátinám

13. července až 10. září 2017
Muzeum Vysočiny Třebíč, galerie Tympanon

Výstava děl Lubomíra Kressy st. uspořádaná k nedožitým pětasedmdesátinám autora. Setkání na výstavě s úvodním slovem Jana Dočekala proběhne ve čtvrtek 3. srpna 2017 v 17:00 hodin.