Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kámenské hradohraní

akce především pro rodiny s dětmi

víkend 5. a 6. srpna 2017
Hrad Kámen, pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

O víkendu 5. a 6. srpna 2017 se na hradě Kámen koná tradiční Kámenské hradohraní. Akce je určena především pro rodiny s dětmi a v tomto roce se uskuteční již po páté. Téma hradohraní je každým rokem jiné a vztahuje se vždy k důležitým historickým událostem hradu Kámen. V letošním roce se přesuneme do pohusitské doby roku 1450, kdy hrad Kámen vlastnil Purkart Kamarét ze Žirovnice. Kamarét byl v dobách vnitřních zápasů o vládu v zemi věrným stoupencem Jiříka z Poděbrad a dal hrad k dispozici k mírovým jednáním pozdějšího českého krále s jedním z vůdců panské jednoty Jindřichem z Rožmberka.
Během víkendu se na hradě usadí skupina historického šermu Aurinko Félag. Návštěvníci se budou moci dozvědět zajímavosti o zbraních, zbroji, způsobu boje a každodenním životě rytíře ve středověku. Odvážlivci si mohou rytířskou zbroj a zbraně pod dohledem zkušeného rytíře také vyzkoušet.
V sobotu večer se budou od 19:00 do 21:00 hodin konat večerní prohlídky hradu s názvem „Hrad ožívá po setmění…“. Prohlídky budou probíhat formou hraných scének v režii hradního kolektivu. Návštěvníci tak nahlédnou do atmosféry 19. století a dozví se něco o vzdělávání, módě, trávení volného času a stolování našich bohatších předků žijících na panském sídle oné doby.  Celý večer bude zakončen ve 22:00 hodin ohňovou show v podání skupiny historického šermu Aurinko Félag.