Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Začínají Muzejní a galerijní noci v Kraji Vysočina


Muzejní a galerijní noci probíhající již tradičně ve druhé polovině května a v první polovině června na území celé České republiky se staly nedílnou součástí nabídky řady kulturních institucí také v Kraji Vysočina. Vydat se za nimi můžeme i do všech krajských muzeí a galerií.

Pelhřimovská muzejní noc se koná již dnes a Muzeum Vysočiny Pelhřimov si pro letošní rok zvolilo téma historického odívání s důrazem na spodní prádlo. Součástí večera bude vernisáž výstavy, workshopy pro děti a dospělé i módní přehlídka dobového spodního prádla.

O týden později, 26. května, nabídne Muzejní a galerijní noc Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Muzeum Vysočiny Jihlava. Galerie chystá v rámci prodloužené otevírací doby komentovanou prohlídku výstavy „Rudolf Kremlička - Cesta k modernímu obrazu“, kreativní dílnu, portrétování návštěvníků či prezentaci nového cyklu malířky, grafičky a ilustrátorky Terezy Říčanové „Obrazy světa“. Rovněž v jihlavském muzeu bude pro návštěvníky připraven bohatý program, mimo jiné komentovaná prohlídka interaktivní výstavy „Stroj času“, přednáška z oboru archeologie, autorské čtení zoologa Pavla Bezděčky a chybět nebude ani závěrečná ohňová show. Stejný termín, 26. května, si pro svoji galerijní noc vybrala Horácká galerie v Novém Městě na Moravě a návštěvníky tentokrát zavede do období baroka. V průběhu večera budou probíhat individuální prohlídky expozic s komentářem průvodců v dobových kostýmech, kreativní dílny zaměřené zejména na malé návštěvníky, otevře se galerijní kavárnička, připraven je koncert a šermířské vystoupení na závěr.

V Havlíčkově Brodě se na Muzejní a galerijní noci, 2. června, již tradičně budou podílet společně krajská galerie, muzeum a knihovna. V Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě si budeme mít možnost „hrát s výstavou“, zhlédnout divadelní představení, zapojit se do výtvarné dílny pro děti i dospělé nebo do detektivní hry. Noc v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod se zaměří na téma Příroda Havlíčkobrodska. V poznávacích kvízech a dílničkách budou návštěvníci poznávat přírodniny, zvířata a zvuky místní přírody. Zároveň budou opět zpřístupněny chodby 2. podzemního podlaží, kterými návštěvníci budou moci volně procházet mezi galerií a muzeem.

Třebíčská muzejní noc 2017 je na programu 9. června. Muzeum Vysočiny Třebíč pozve na komentované vstupy do expozic muzea, prohlídku výstavy "FRANTA ve sbírkách českých soukromých sběratelů" s kurátorkou výstavy, nabídne vystoupení tanečního souboru Yocheved a spoustu dalších aktivit pro děti i dospělé jak v expozicích Muzea Vysočiny Třebíč, tak v zámeckém Předzámčí v expozici Cesty časem.

Svým rozhodnutím - zpřístupnit expozice, krátkodobé výstavy a doprovodný program v netradiční dobu atraktivním způsobem, se přihlášené organizace z Vysočiny zapojují do celorepublikového Festivalu muzejních nocí. Letošní XIII. ročník Festivalu muzejních nocí probíhá ve dnech 19. května až 10. června 2017. Přehled všech přihlášených institucí a jejich muzejních nocí je uveřejněn na webových stránkách Asociace muzeí a galerií ČR  www.muzejninoc.cz.

Česká republika se k festivalu připojila poprvé v roce 2004 Pražskou muzejní nocí. Od roku 2005 se organizace každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Od čtvrtého ročníku je festival otevírán národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky.

Národní zahájení XIII. ročníku festivalu se uskuteční dnes v prostorách litoměřického hradu a letošní festival uzavře Pražská muzejní noc v sobotu 10. června.

Festival muzejních nocí je velmi pozitivně vnímám širokou veřejností, stal se významným kulturním, společenským fenoménem a navazuje na Mezinárodní den muzeí (18. května). Každý rok se k němu hlásí stále více institucí a stoupá počet návštěvníků.