Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Rudolf Kremlička (1886 – 1932) Cesta k modernímu obrazu

výstava

18. května až 27. srpna 2017
vernisáž dne 18. května 2017 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

Komentované prohlídky:  26. 5. 2017 (v rámci Galerijní noci), 8. 8. 2017
Kurátorka výstavy: Mgr. Pavlína Pyšná (KGVU ve Zlíně)
Kurátorka za OGV: Mgr. Jana Bojanovská (bojanovska@ogv.cz, 567 217 133)


Rudolf Kremlička patří k významným osobnostem českého moderního malířství 1. poloviny 20. století zejména v oblasti figurální malby a krajinných kompozic a jeho jméno se zapsalo do dějin výtvarného umění nejen v českém, ale i evropském kontextu.

Výstava, uspořádaná ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, představuje v reprezentativním průřezu Kremličkovo malířské dílo, charakterizované prolínáním figurálních motivů s krajinomalbou. Jádro expozice se odvíjí od děl nacházejících se ve sbírce zlínské galerie, které obohacují téměř čtyři desítky obrazů zapůjčených z předních sbírkových institucí v čele s Národní galerií v Praze, Moravskou galerií v Brně, Západočeskou galerií v Plzni nebo Galerií výtvarného umění v Ostravě.

Na výstavě jsou zastoupeny Kremličkovy práce ze všech etap jeho tvůrčí činnosti. Nejranější tvorbu prezentují žánrové postavy z pražského i venkovského prostředí, které autor vytvářel pod vlivem akademického studia u Hanuše Schwaigra (1907-1910). Vrcholná tvůrčí perioda, uvozená rokem 1915, zahrnuje řadu virtuózních variací ženských postav. Procházejí umělcovými obrazy s náměty tanečnic, myček a zejména toalet, které zpodobují upravující se či osušující se nahé ženy v uzavřené místnosti. Důležité těžiště vrcholného díla v expozici spoluutváří krajinářská tvorba. Vycházela z bezprostředních zážitků získávaných na různých místech rodné země, ale také během oblíbených zahraničních cest. Její proměnlivé pojetí sahá od teskně laděných krajinných celků v mnoha odstínech zelené až po jasné zářivé tóny maleb inspirovaných pobytem v Itálii. Výstava rovněž přiblíží Kremličku jako vynikajícího portrétistu, jenž pracoval na reprezentativních zakázkách od soukromých osob, ale i státních institucí.