Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Přelez, přeskoč, recykluj

ekologický program v rámci Víkendu otevřených zahrad

neděle 11. června 2017 od 10 do 16 hodin
Hrad Kámen, pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov

V rámci konání Víkendu otevřených zahrad na hradě Kámen v neděli 11. června 2017 Vás zveme na zábavnou akci „Přeskoč, přelez, recykluj“, kterou připravila společnost ELEKTROWIN a.s. ve spolupráci s Krajem Vysočina a společností Ecobat.
Jako moto akce si společnost zvolila parafrázi citátu zakladatele tělovýchovné jednoty Sokol Miroslava Tyrše, který původně zněl „Přelez, přeskoč, ale nepodlez“. Speciálně pro tento účel totiž firma nechala vyrobit nafukovací závodní dráhu o rozměrech téměř 12x3 metry, kterou budou návštěvníci akcí zdolávat na čas.
Součástí akce je i ucelený program na téma recyklace v duchu sloganu „Třiďte také elektro!“ Kromě nafukovací závodní dráhy zde tedy bude edukační expozice s panely popisujícími recyklační koloběh a proces zpracování. Participovat na ní bude společnost Ecobat, která v ČR zajišťuje zpětný odběr a recyklaci baterií. Program doplní další aktivity na téma recyklace. Za vysloužilý spotřebič přinesený a odevzdaný na akci obdrží návštěvníci drobný dárek, za 5 odevzdaných baterií získáte krabičku ECOCHEESE.

Společnost ELEKTROWIN a.s. byla založena 25. května 2005 a je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 již zrecyklovala více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 290 000 tun.