Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Obnova kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově

komentovaná prohlídka

úterý 20. června 2017 v 15:00 a 16:00 hodin
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, kaple Panny Marie Sedmibolestné

přednášející: Jaroslav Benda, PhDr. Miroslava Kvášová

Kaple Panny Marie Sedmibolestné patří k památkám, které jsou po většinu času veřejnosti nepřístupné. Prohlídka nabízí jedinečnou možnost prohlédnout si interiér kaple se zasvěceným komentářem restaurátora Jaroslava Bendy, který se zasloužil o záchranu vnitřního vybavení kaple. Historii vzniku kaple a další její osudy přiblíží PhDr. Miroslava Kvášová.