Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Obnova kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově

výstava

15. května až 23. června 2017
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, kaple Panny Marie Sedmibolestné

Kaple Panny Marie Sedmibolestné je slohově nejčistší stavba v Pelhřimově. Její vzdálenost od města sehrála důležitou roli v jejím nepřerušeném, kontinuálním vývoji, protože na rozdíl od ostatních staveb nebyla nikdy zasažena požárem. Díky tomu se dochovala až do současnosti ve své původní podobě, ochuzena ovšem o část ambitů postavených v roce 1759. Okolí kaple je dokonalým příkladem postupného rozvratu konceptu barokní krajiny, její degradace a pohlcení další zástavbou, která naprosto nerespektuje původní záměr, ať již z nepochopení, či lhostejnosti.
Osudy samotné kaple od jejího vzniku až po poslední velkou obnovu v letech 1998 – 2002 přiblíží výstava, na kterou srdečně zveme všechny zájemce.

pondělí až pátek od 15:00 do 17:00 hodin
sobota a neděle od 14:00 do 17:00 hodin