Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzejní noc v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod

pátek 2. června 2017 od 17:00 do 24:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

V rámci Noci v muzeu v pátek 2. 6. 2017 v 17 hodin bude otevřena výstava Příroda Havlíčkobrodska. V tento den bude muzeum otevřeno široké veřejnosti od 17 až do 24 hodin a návštěvníci uvidí ukázky dravců, budou si moci v dílničkách vyrobit drobné výrobky z přírodnin. Připraven je i poznávací, čichový, hmatový a zvukový kvíz na přírodovědná témata. Součástí programu je hudební doprovod, zahraje biopunková kapela ZELENÉ KOULE z Brna a připraveno je občerstvení a opékání vuřtů. V průběhu výstavy budou zajištěny odborné přednášky a programy pro školy i veřejnost. Dospělí a děti, kteří přijdou na Muzejní noc převlečeni za zvířátka, přírodniny či přírodní strašidla, obdrží odměnu.