Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zahradní architektura – Rodinná zahrada

přednáška Martiny Havlové

2. května 2017 v 17:30
učebna v budově české pojišťovny, Havlíčkovo nám. 1963, 1. patro,
vstupné 50 Kč

Ing. Martina Havlová
projektant zahradních a krajinářských úprav - Ateliér zahradní a krajinářské architektury LAND05
doktorand České zemědělské univerzity - Katedra zahradní a krajinné architektury
člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, revizní komise

Přednáška bude zaměřená na zahradní a krajinářskou architekturu, trendy a novinky v ní i nové technologie a směr, kterým se rodinná zahrada ubírá. Zároveň představí profesi zahradního architekta a jeho práci.
Rodinná zahrada se dnes snaží být spíše místem odpočinku a oázou klidu pro své majitele, které navrací zpět k přírodě. Proto se zde objevují postupy minimalizující údržbu a stěžejním tématem je hospodaření s dešťovou vodu.
 Trendy budou představeny na realizacích zahrad a ukázkách v praxi.
Na závěr se přednášející dotkne sousedských sporů v otázkách zahrady z hlediska nového občanského zákoníku, který tyto vztahy upravuje.
Kontakt: Klára Kameníková, kamenikova@kkvysociny.cz, 569 400 487, m-centrum KKV