Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Velikonoční tvoření v Muzeu Vysočiny Třebíč

sobota 15. dubna 2017 od 14 do 17 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Přijďte s dětmi do muzea a zpříjemněte si velikonoční svátky. Každý si odnese rukodělný výrobek, který si sám vytvoří.