Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka - slavnostní zakončení projektu

22. května, 23. května a 29. května 2017 
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod
Dětské oddělení KKV, sál Staré radnice

Slavnostní zakončení projektu se koná v pondělí 22. května 2017 v 8:30 a 10:00 hodin, v úterý 23. května 2017 v 8:30 a 10:00 hodin a v pondělí 29. května 2017 v 8:30 hodin a 10:00 hodin v sále Staré radnice.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky a potřeby využívat pro získávání informací a vědomostí veřejné nebo školní knihovny. Do projektu se zapojilo 18 prvních tříd ze ZŠ. V období od prosince 2016 do května 2017 proběhla v knihovně celá řada akcí, kterých se přihlášené první třídy zúčastnily. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii. Kniha byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Kontakt: detske@kkvysociny.cz, tel. 569 400 484