Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Slavnosti jeřabin 2017

24. srpna až 17. září 2017
Žďár nad Sázavou

Festival výtvarné, hudební i dramatické tvorby, který nabídne návštěvníkům celou řadu kulturních zážitků, včetně možnosti pohledu na město Žďár nad Sázavou z věže farního kostela sv. Prokopa.

Více informací na www.slavnosti.zdarns.cz.