Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jevgenij Griškovec: SOUČASNĚ

Osmá premiéra 77. sezóny 2016 – 2017

Horácké divadlo Jihlava
ve středu 3. května 2017 na Malé scéně Horáckého divadla Jihlava

„Není vůbec důležité, s jakou z příhod vypravěč začal. Všechny tyto situace se totiž dějí zároveň - И всë на всë влияет.“
Ironické monodrama o relativitě našich představ a podivném souběhu věcí, pocitů, postojů a úsudků. Vše, co se ve světě děje, každý nový zážitek ovlivňuje každého z nás, ačkoliv o tom v daném okamžiku člověk nepřemýšlí. Celé vyprávění je dokresleno humorem a ironií nad prostými, každodenními životními okamžiky běžného člověka.
Text bude v Horáckém divadle inscenován poprvé v České republice v režii Ondreje Remiáše, hraje Lukáš Matěj.
Jevgenij Griškovec, jeden z nejúspěšnějších a nejpopulárnějších ruských spisovatelů současnosti získal značné renomé jak v Rusku, tak v západní Evropě. Autor, který je sám i prvním inscenátorem a promotérem specifických mono-inscenací, z nichž u nás je nejznámější Jak jsem snědl psa, popsal v jednom z rozhovorů svůj proces tvorby:
„Já – autor hry. Při tvorbě představení se nesnažím rozdělit sám sebe na dramaturga, režiséra, výtvarníka, skladatele a v neposlední řadě také na herce. Byla by to schizofrenie. Nejsem herec. Vykládám svůj text. Neimprovizuji jej, ale pokaždé tvořím – tady a teď. Je to úplný proces života, který je ve své podstatě divadlo jako okamžitý životní prožitek.“
Griškovcovo Současně (Odnovremenno, 1999) je první režisérský počin v Horáckém divadle jeho ředitele Ondreje Remiáše. Ačkoliv se inscenace přesně hodí do záměru rozvíjet Malou scénu a otevřít ji různým žánrům, prvotní impulz k realizaci byl jiný, Ondrej Remiáš vysvětluje:
„Inscenace vznikla netradičně nad rámec dramaturgického plánu této sezóny. Vznikla z určitého vnitřního přetlaku, z potřeby udělat něco navíc a „vykřičet se“.  Jevgenij Griškovec je v současnosti v Rusku jeden z nejpopulárnějších herců a dramatiků, proto mě překvapilo, že na profesionální scéně uvádíme tuto hru jako českou premiéru. Vyžaduje si autentického a vyzrálého herce, je potřeba k ní herecky „dospět“. Není pro mě jen satirickou konfrontací dětství, kdy jsme měli určitou zjednodušenou představu, jak to všechno okolo nás funguje a dospělosti, kdy zjišťujeme, že téměř všechno funguje jinak. Je to také o zjištění, že při jakékoliv vzpomínce z dětství, i když může být banální, se na chvíli do dětství vrátíme a ten dětský pohled nás dělá lepšími.“
Lukáš Matěj je v angažmá v Horáckém divadle od roku 2010. Zkušenost s divadlem jednoho herce má z brněnské JAMU, kde nastudoval hru "Škorpion, kterého jste zabil, si k Vám pokaždé najde cestu", kterou posléze hrál i jako člen Divadla Šumperk. Hru Současně nazkoušel Lukáš Matěj v pro něj náročné sezóně, vzápětí po premiéře komedie Vrátila se jednou v noci, v níž hraje jednu z hlavních rolí. Jako by základní myšlenku hry, že vše se děje současně, také žil. Na otázku, zda existují slova, jimiž by se dal popsat pocit herce ocitnuvšího se sám uprostřed jeviště, odpovídá parafrází textu ze hry: „Cítili jste to? Hodina deset v jediném zlomku vteřiny.“


957. premiéra HDJ ve středu 3. května 2017 v 19:30 hodin
Jevgenij Griškovec: SOUČASNĚ
na Malé scéně Horáckého divadla.
Tvůrčí tým:
Překlad: Vlasta Smoláková
Režie: Ondrej Remiáš
Scéna, kostýmy: kolektiv
Hudba: Martin Krajčír
Hraje: Lukáš Matěj