Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Galerie Tympanon: Open performance

výstava

19. května až 2. července 2017
vernisáž ve čtvrtek 18. května od 17:00 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Open performance, výstava uspořádaná k hudebnímu festivalu Zámostí.