Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

DEN ZEMĚ

tradiční celodenní akce ke Dni Země

středa 19. dubna 2017 od 9:00 do 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

V jihlavském muzeu se uskuteční Den Země - tradiční akce pro děti z MŠ, žáky základních a studenty středních škol. Pro zájemce o konkrétní hodinu nebo akci nabízíme možnost telefonické rezervace (567 573 893) u paní Evy Charvátové.

Vstup na akci zdarma!