Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

VYCHÁZKOVÝ KURZ INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURA

Záhady starých jihlavských továren a průmyslových staveb z přelomu 19. a 20. století.

od 18. dubna vždy v úterý v 16 hod.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

sraz na první lekci na parkovišti stavebnin Centrostav – Staré Hory
cena: 200 Kč /4 lekce
Počet míst omezen, na kurz je třeba se přihlásit a platbu provést nejpozději do 11. dubna na vrátnici OGV, Komenského 10 nebo Masarykovo nám. 24 v Jihlavě.
Kontakt: jarosova@ogv.cz, 567 301 681