Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Velikonoční tvoření v muzeu

sobota 15. dubna 2017, 14-17 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, multifunkční sál
vstupné: 25 Kč

Velikonoční svátky si mohou návštěvníci zpříjemnit na dílničkách v sobotu 15. dubna 2017. Každý, kdo přijde, si bude moci odnést rukodělný výrobek, který si sám vytvoří.