Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tádžikistán za netopýry a duchem Sojuzu

jarní cyklus přednášek pro rok 2017

úterý 28. března 2017 v 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Kamenný sál (vstup přes pokladnu muzea)

V rámci jarního cyklu přednášek Muzea Vysočiny Třebíč pro rok 2017 se uskuteční celkem 5 zajímavých přednášek na téma, která souvisí s cestou za přírodou, kláštery a netopýry.
Čtvrtou přednášku přednáškového cyklu Muzea Vysočiny Třebíč si připravil RNDr. Antonín Reiter PhD. (Znojmo). Tématem přednášky je Tádžikistán, za netopýry a duchem Sojuzu.
Tádžikistán je nejhornatější země někdejší sovětské střední Asie. Po letech vnitřních konfliktů a ekonomického rozvratu, které souvisely s rozpadem Sovětského svazu, se Tádžikistán uklidnil a opět přitahuje pozornost turistů i biologických výzkumníků. Úpatí Pamíru je totiž nejen směsicí pestrých typů krajiny, ale také významnou biogeografickou křižovatkou. Přednáška je zaměřena na krajinu jihozápadní části Tádžikistánu a její zvířecí obyvatele. Prvotním cílem loňské výzkumné cesty byli netopýři, proto budou i v centru pozornosti vyprávění. Odráží se v ní ovšem i všudypřítomné historické a  kulturní odkazy jak k dobám sovětským, tak i k dobám mnohem starším, k nimž se současný Tádžikistán snaží znovu najít vztah.