Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Řecko - kláštery na hoře Athos

přednáška v rámci jarního cyklu

úterý 11. dubna 2017, 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Kamenný sál

Jarní přednáškový cyklus zakončí Ing. Pavel Karas (Třebíč) přednáškou na téma Řecko - kláštery na hoře Athos.

Athos, někdy nazýván také Svatá Hora, je jedno z nejposvátnějších míst pravoslaví s tisíciletou tradicí mnišského života. Duchovní hloubka a neopakovatelná atmosféra tohoto poloostrova přitahuje poutníky z celého světa. Mniši však povolují vstup na své území pouze návštěvníkům mužského pohlaví. Ženám a dětem je vstup zakázán. Legenda praví, že horu Athos navštívila Panna Marie, prohlásila ji za svatou a zakázala na ni vstupovat ženám i živočichům samičího pohlaví. Tento odvěký zákaz trvá dodnes.