Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pavel Herot


obrazy - tremory - fotografiky
výstava spojená s křtem básnické sbírky a autorským čtením

23. března až 7. května 2017
slavnostní zahájení ve čtvrtek 23. března 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkvoá organizace - Galerie Tympanon

Básník, výtvarník a performer Pavel Herot, narozený ve státní svátek 28. října 1965, žije střídavě v Martínkově a Třebíči. Je to člověk nekonformní, neobyčejný, svým projevem, vizáží i pohledem na svět se vymyká běžné společnosti.

Malování se s různou intenzitou věnuje od osmdesátých let. Období malířské aktivity se střídají s obdobími, kdy je fascinován jinými technikami a vytváří fotografiky a tzv. tremory, které jsou společně s malovanými obrazy v galerii Tympanon vystaveny.

První básně napsal v patnácti letech, tiskem mu vyšly čtyři básnické sbírky a poslední z nich bude uvedena právě v těchto dnech. Kromě toho publikuje i elektronicky, v novinách a literárních časopisech. Hraje divadlo, moderuje kulturní akce, je členem známé undergroundové kapely The Hever and Vazelina Band, občas vystupuje s rakousko-českou hudební skupinou Die Blaue Trottel Parade.
Sám říká, že ho nejhezčí básnička či obraz teprve čekají a to vše předešlé byl pokus.