Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Noc s Andersenem - celostátní akce na podporu čtení

dne 31. března 2017
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod

Noc s Andersenem se bude konat z pátku 31. března na sobotu 1. dubna 2017, jako hlavní téma Čtyřlístek a pohádková noc je určena pro kolektiv 1. – 5. třídy ZŠ.
Akce, které se účastní přes 1000 knihoven, škol a domů dětí, které se přes noc změní v pohádkové a fantastické světy určené jen dětem. Děti mohou jednou za rok strávit v knihovně noc plnou tajemství, her a zábavy.
Kdo se bojí, nesmí v noci do knihovny! Na ty, kteří se nebojí, čeká noc plná pohádkových postav, her a úkolů. Krajská knihovna Vysočiny slaví 15 let od založení Krajské knihovny Vysočiny, Noc s Andersenem se pravidelně koná v naší knihovně už od roku 2002, a tudíž letošní nocování bude slavnostní, ve znamení „15“. Tentokrát se Noci s Andersenem zúčastní třída ze ZŠ, která bude vylosována ze všech zájemců, kteří nám zaslali přihlášku.
Těšíme se na společné 15. nocování v knihovně. Občerstvení pro děti zdarma zajistí Pekárna společnosti Vilém, s.r.o.