Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA NA ŠACBERK

v sobotu 1. dubna v 13:30 hod., sraz v Jihlavě na zastávce MHD - Krematorium
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Projdeme se společně po stopách Okrašlovacího spolku pro Jihlavu a okolí, zmíníme historii rozhledny na vrchu Šacberk a vznik kolonie letních domků. Objevíme kdysi vyhlášený penzion Tivoli s nádherným výhledem na město.

Cena: 50 Kč
Počet míst omezen, na akci je třeba se předem přihlásit: michaela.pacher@gmail.com nebo 730 615 413.