Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Hus, jak ho neznáte - interaktivní dílna (projekt Husovy stopy)

23.  března 2017
Krajská knihovna Vysočiny, Dětské oddělení

Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny pořádá na dětském oddělení ve čtvrtek 23. března 2017
od 10:00 hodin interaktivní dílnu „Hus, jak ho neznáte“, určenou pro děti ze 7. – 9. tříd ZŠ.

Děti se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa. Pomocí moderní prezentace se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskuzí či scének se děti seznámí s jeho životem a hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby.
Bc. Ida Pencová – lektorka
Ing. Eliška Krmelová – autorsky se spolupodílela na tvorbě programů o Janu Husovi pro školy. Je vedoucí lektorkou preventivních programů Etické dílny, které přináší dětem ZŠ interaktivním způsobem pozitivní hodnoty. Má mnohaleté zkušenosti v práci s dětmi.
http://www.husovystopy.cz/
Kontakt: detske@kkvysociny.cz , tel. 569 400 484