Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

FRANTA ve sbírkách českých soukromých sběratelů

výstava

31. března – 11. června 2017
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, konírna
vernisáž ve čtvrtek 30. března 2017 v 17 hodin


Franta (vlastním jménem František Mertl), narozený roku 1930 v Třebíči, od ukončení studií žijící a tvořící v jižní Francii, patří k umělcům, kteří se prosadili na mezinárodní scéně. Jeho dílo je zastoupeno v předních světových muzeích a galeriích. Hlavním tématem Frantovy tvorby se stala figura zpodobovaná silně expresivním způsobem, kterého umělec dosahuje mistrnou kresbou v kombinaci s vytříbeným smyslem pro barvu. Ve svých obrazech a sochách reaguje na znepokojující události ve světě a napětí projevující se v dnešní společnosti, na slepé násilí, lidskou krutost, ničení a odcizení se harmonii a klidu, které se naopak snaží nalézat a ukázat.  Kromě silného uměleckého účinu vyzařujícího z jeho děl Franta svojí prací morálně apeluje na společnost a jednotlivce v ní, aby přehodnotil své naučené konzumní chování a pokusil se zpomalit a znovu objevit základní hodnoty života.
Výstava v zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je třetí prezentací Frantových děl v jeho rodném městě, tentokrát ze sbírek českých soukromých sběratelů.