Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Do muzea za zlomeným mečem

pro děti či rodiny s dětmi

sobota 1. dubna 2017 od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

V dubnu proběhne zrušená akce v rámci cyklu Do muzea za některým z exponátů. Tentokrát se vydáme do muzea za zlomeným mečem. Z jakého období meč pochází, kdo s ním bojoval, proč zlomený meč a z jakého důvodu vypadá každá část meče jinak? To vše a další informace se děti dozvědí během sobotního programu.