Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pomalu začalo být zase dobře

 Vyhnanci vypráví o nuceném odchodu, příchodu a životě v novém domě

výstava

17. března až 23. dubna 2017 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Tato dvojjazyčná putovní výstava byla připravena ve spolupráci Centra pro výzkum migrace (Zentrumfür Migrationsforschung, ZMF - http://www.migrationsforschung.at), Dolnorakouského zemského archivu (Niederösterreichisches Landesarchiv) a Ústavu pro dějiny venkova (Institut für Geschichte des ländlichen Raumes, IGLR). Těžiště výstavy tvoří životní osud třiceti pamětníků.

Když je roku 1945 vyhnali z Československa, byli ještě děti. Téměř po 70 letech se ohlížejí zpátky. Vyprávějí o příchodu do Rakouska. O tom, jak prosili a žebrali o jídlo. Jak hledali střechu nad hlavou. Vyprávějí o strachu z dalšího odsunu. O pomalém a bolestném sžívání rodičů s novým prostředím. O prvních dnech v cizí škole. Vyprávějí o pomoci i odmítání v zemi, která se pro mnohé nikdy nestala tak úplně novým domovem. O stesku a bolesti, o světě „za hranicí“, o dnešních návštěvách a kontaktech.