Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017

12.-14. května 2017
Kamenice nad Lipou

Osmý ročník mezinárodní soutěže pro mladé nadějné pianisty ze ZUŠ, konzervatoří a vysokých hudebních škol České republiky i ze zahraničí. Součástí třídenního setkání v Kamenici nad Lipou jsou i workshopy význačných klavírních pedagogů a koncertních mistrů, zaměřené na dílo Vítězslava Nováka a v neposlední řadě i absolventský koncert vítězů předešlých ročníků. Sledování soutěže, ale i účast na doprovodných akcích je určena nejširší veřejnosti.

Více na www.kamenicenl.cz.