Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

IGLOO 4: Kde začíná ticho

Ábris Gryllus (HU), Péter Tornyai a Krisztián Kertész (HU), Lauren Tortil (FR)

2. března až 23. dubna 2017
vernisáž: 2. března 2017 v 18 hodin 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / zvuková galerie IGLOO
Komenského 10 (sklep), Jihlava (www.ogv.cz)
kurátoři: Eszter Őze, Flóra Gadó

Výstava zkoumá odlišné způsoby komunikace a jejich neustálou proměnu. Tři mladí umělci pocházejí z trochu odlišných prostředí (výtvarné umění, skladba a mediální design), ovšem v poslední době jejich projekty souvisejí se zvukem, hlukem, poslechem a tématem ticha. Tím, co je spojuje, je jejich zájem o zvuk jakožto stopu či znak, něco, co lze sbírat, organizovat a poté znovu šířit a rozvíjet. Zajímá je pohyb zvuku a to, jak se spojuje s dynamikou našeho každodenního života. Výstava je poetickým zkoumáním procesu poslouchání, komunikování a experimentuje s hranicemi mezi zvukem a tichem, od mikro k makro měřítku. Nepřímo se důležitými aspekty výstavy stává také migrace a mobilita, neboť propojuje osobní, technické a psychologické aspekty samotného pohybu.
Zvuková instalace Pétera Tornyaie a Krisztiána Kertészse zkoumá dědictví maďarského skladatele  Bély Bartóka a jeho sbírku lidových písní,  Ábris Gryllus představuje experimentální audiovizuální dílo, zkoumající vzorce a rytmy lidského chování a  video Laurena Tortila se zabývá historií parabolické antény ve Francii, kde byla v roce 1962 používaná k zachycení prvních transatlantických televizních signálů.