Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

„Hrdinové? Oběti? Viníci? A co my?“


výstava obrazů Michala Kadlečka
2. března až 2. dubna 2017
vernisáž: 2. března 2017 v 17 hodin
komentovaná prohlídka: 16. března 2017 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava


Výstava spojuje poprvé dva autorovy obrazové cykly („Šťasten je ten, kdo zapomene na všechno, co už nelze změnit. Je opravdu šťasten ten, kdo zapomene…?“ z let 1996–98 a „Nejžhavější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kdo vidí bezpráví a mlčí.“ z let 1998–2001), zabývající se naší novodobou historií a především soužitím lidí různých národností na našem území od I. světové války až po jeho tragické ukončení během II. světové války a po ní. Obrazy připomínají zapomenuté nebo schválně zamlčené osudy a události a svými velkými formáty umožňují divákovi „vstoupit“ do zobrazené situace, představit si ji „na vlastní kůži“. Názvy obrazů často kontrastují se zobrazenými náměty, a tím navozují otázky, na které by si měl návštěvník sám odpovědět.
Michal Kadleček studoval na pražské AVU v Ateliéru monumentální tvorby pod vedením prof. Aleše Veselého. Kromě malby, kresby a grafiky se zabýval i konceptuálními projekty na záchranu či obnovu devastovaných území v okolí Lemberka a Mostu. Během těchto prací se poprvé seznámil se sudetskou krajinou a historií, které se potom delší dobu věnoval (cesty, studium, kontakty s pamětníky, mezinárodní setkání a sympozia). Z této doby pocházejí oba vystavené obrazové cykly. V současné době se autor věnuje malbě, která volně navazuje na žánrovou malbu přelomu 19. a 20. století, a vážně míněné malbě pro děti. Postavy, často mytické nebo pohádkové, zasazené do reálné krajiny, vytvářejí neobvyklé vztahy, které podtrhuje i název obrazu, ať už tím, že s námětem zdánlivě kontrastuje, nebo do něj vkládá zárodek příběhu, děje. (michaelkadlecek.eu)