Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Sborník Naším krajem 2016


Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

V prosinci 2016 vydalo Muzeum Vysočiny Třebíč už 15. číslo vlastivědného sborníku Naším Krajem. Tentokrát se sborník vrátil k tradiční formě příspěvků, zahrnujících větší šířku témat z regionální historie, a to nejen starší, ale i nedávné.
Mezi autory příspěvků patří odborní pracovníci muzea. Ti seznamují čtenáře s tématy z různých oborů, od přírodovědných (herbář Muzea Vysočiny Třebíč), etnografických (lidové písně Podhorácka a Horácka) až historických (Prusko-rakouská vojna a Třebíč). V dalších příspěvcích jsou zpracovány informace o životě osobností jako je Antonín Kalina či Bohumila Jurková.
Podstatnou část tvoří vzpomínkové medailonky osobností kulturního života, které nás opustily v minulých letech. Autoři Jan Dočekal, František Gregor a František Jůza zavzpomínali na Boženu Kjulleněnovou, Václava Dosbabu, Jiřího Jouru, Vladímara Werla, Vlastimila Tomana či Josefa Kremláčka.

Sborník Naším krajem je možno zakoupit na recepci Muzea Vysočiny Třebíč. Cena sborníku je 70 Kč.