Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Přednáškový kurz

doprovodné aktivity

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24, Jihlava
vždy v úterý v 17 hodin

TAJEMSTVÍ JIHLAVSKÉ ARCHITEKTURY

jihlavské stavby v kontextu vývoje moderní architektury

28. února 2017 – Dotek secese
14. března 2017 – Účelná moderna
28. března 2017 – Kubismus – nový pohled
11. dubna 2017 – Funkcionalismus – věda nebo umění?

CENA: 160 Kč /4 lekce

V ceně je pracovní list pro každého účastníka.

Platba na místě.


K zajištění potřebného množství výukového materiálu se včas přihlaste na adrese: michaela.pacher@gmail.com, 730 615 413