Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

PERMANENCE OF FLOW

výstava

Leah Beeferman | Lucie Mičíková | Martin Zvěřina
26. ledna až 2. dubna 2017
vernisáž dne 26. ledna 2017 v 18 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Galerie Alternativa
kurátor: Tereza Záchová, email: teaza@centrum.cz
kontakt OGV: Lenka Dolanová, email: dolanova@ogv.cz, tel.: 604 335 974Výstava Permanence of Flow vypráví příběh, který zaznamenává určité pomalé změny. Tyto transformace mají vlastní definici "příběhu" a svou vlastní představu o tom, co je to "událost". Slyšíme je v nekonečném toku času, který se snaží dostat k cíli. Vrací se a znovu uniká. Každému z nás se zjeví jeho vlastní obrazy, které se zrcadlí v řece času. A v jeden moment můžeme prožít všechny najednou.
Malé změny se stanou pro nás nekonečně důležitější a to pak naznačuje důležitost zcela efemérních až skrytých procesů, které nejsou a možná ani nemohou být v reálném čase. Je to jako procítit budoucnost v přítomnosti. Budoucnost, která se ještě nestala, ale vy již nyní se zřejmostí víte, že vás od toho dělí pouze čas. Jednotlivá díla se tak vztahují k procesu vědy, k efektu motýlích křídel, ale zároveň k času jako k entitě, o níž pojednával Hermann Hesse nebo Jorge Luis Borges. Může se zdát, že výstava má poetické a efemérní ladění, ale z malých změn předznamenává ekologické a environmentální problémy s vodou na Zemi v delším časovém průběhu.