Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

LABYRINTHUM VITAE

Jiří Hrbek: fotografie Miroslav Krofián: obrazy
výstava

13. ledna až 19. února 2017
vernisáž v pátek 13. ledna 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si Vás dovoluje pozvat na výstavu dvou výrazných umělců žijících a tvořících v Ledči nad Sázavou s názvem „LABYRINTHUM VITAE“ - Miroslav Krofián – obrazy, Jiří Hrbek - fotografie. Miroslav Krofián se věnuje od roku 1985 olejomalbě, Jiří Hrbek fotografuje. Oba se pravidelně zúčastňují Dnů otevřených ateliérů na Vysočině, které z příspěvku Kraje Vysočina zajišťuje pověřená organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Také proto muzeum pozvalo oba výtvarníky ke společné výstavě.

Miroslav Krofián říká: „Maloval jsem a svoje obrazy ukazoval pouze malému okruhu svých známých. Za svého pobytu v Hradci Králové jsem se potkal s malířem Jiřím Šindlerem, který mě povzbudil k další intenzivnější tvorbě.  Nikde jsem nevystavoval a maloval tzv. „ do šuplíku“. Shodou náhod se stalo, že moje obrazy viděl můj obchodní partner z Belgie, který je ukázal galeristovi v Bruselu a dopadlo to tak, že jsem v roce 1991 měl první výstavu a to hned v zahraničí. Obrazy zaujaly a tak následovala výstava v lázeňském městečku Knock v Belgii a následně pak ve Francii v Rouenu. Podnikal jsem, ale z mého koníčka se stal opravdový kůň. Nepředpokládal jsem, že by se tento „ únik“ k malířské tvorbě stal mojí hlavní činností. V současné době se věnuji pouze malování……“ Nejvíce mě z malířů oslovil Hieronymus Bosch, Salvador Dalí, Kamil Lhoták, jejichž díla jsou mě velice blízká a která jsou pro mne těžko dostižitelným vzorem. Malování umožňuje sdělovat můj pohled na svět kolem nás. Fascinuje mě Bible a její příběhy a zde vzniká má inspirace pro popis současného dění. Snažím se ve svých obrazech vyjádřit absurditu životních situací a převádět je do obrazové podoby bez snahy kárat či poučovat. Mám rád zářivé barvy, které pomáhají zjasnit temný obsah v některých mých obrazech.

Jiří Hrbek začal fotografovat již po zákl. voj. službě, byl členem táborského fotoklubu a tvůrčí skupiny EKRAN, studoval na lidové konzervatoři v Českých Budějovicích, obor výtvarná fotografie, v letech 1990–1993 na Institutu Výtvarné fotografie při Slezské univerzitě v Opavě.
O jeho zaměření vypovídají názvy cyklů Folkové festivaly, Vlaky, Premonstráti, Stacionář, Fotky z kapsy. Rád, často a dobře fotografuje hudebníky, řada jeho černobílých fotografií hudebních i literárních osobností vznikla ve známé kavárně U Notáře v Havlíčkově Brodě, kde se pravidelně uskutečňují literární a hudební večery nebo výstavy.