Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Josef Kremláček

výstava k nedožitým osmdesátinám


20. ledna až 5. března 2017
vernisáž čtvrtek 19. ledna 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč - galerie Tympanon

První výstava Muzea Vysočiny Třebíč v letošním roce představuje tvorbu výrazné osobnosti třebíčské kulturní scény, člověka, který v Třebíči vytvořil většinu svých děl, malíře, grafika a ilustrátora Josefa Kremláčka.
Josef Kremláček (5. 3. 1937 – 22. 6. 2015) studoval propagační grafiku na Škole uměleckých řemesel v Brně a filmovou grafiku a později knižní ilustraci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Již od dob svých studií spolupracoval s vydavateli dětských časopisů a knih jako ilustrátor. Tento výtvarný obor ho provázel po celý umělecký život, Kremláček ilustroval více než 70 dětských knih a dočkal se uznání doma i v zahraničí. Fantazie, poetičnost, lyrismus, tajemno a jemná nadsázka spojují Kremláčkovu ilustrátorskou práci s jeho druhým výtvarným projevem – volnou tvorbou. Zde mu byl východiskem surrealismus s jeho experimentálními technikami založenými na principu náhody, z nichž u Kremláčka zvítězila technika dekalku a koláže s celou škálou interpretačních možností.
V letech 1964–1970 byl členem surrealistická skupiny Lacoste v Brně, v letech 1965–1971 členem Centre international de l´actualité fantastique et magique, po roce 1989 členem Unie výtvarných umělců České republiky – Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Sdružení Bienále Brno, České sekce IBBY Praha a parasurrealistické skupiny Stir up. Od roku 1970 se věnoval rovněž pedagogické činnosti, pod jeho výtvarným vedením pracovaly stovky žáků na třebíčské umělecké škole.
Výstava zahrnuje obě polohy výtvarné tvorby Josefa Kremláčka, ilustrace i malbu s grafikou. Obrazy pocházejí ze sbírky třebíčského muzea a od soukromých sběratelů. Výstava končí 5. března, v den nedožitých 80. narozenin autora.

V týdnu od 27. února do 3. března bude probíhat program pro školy (MŠ, ZŠ a SŠ) vztahující se k výstavě.