Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

HOLLARISTÉ MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI

výstava, vernisáž

3. února 2017 až 26. listopadu 2017
vernisáž dne 3. února v 17 hodin

Výstava je věnována 100. výročí Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Výstava bude zrealizována ve všech výstavních prostorách v termínu od 3. 2. do 19. 3. Poté bude proveden výběr děl a v podobě stálé expozice bude pokračovat až do 26. 11. 2017.
Vernisáž této výstavy proběhne v pátek 3. února v 17:00 hodin za úvodního slova kurátorky Mgr. Daniely Růžičkové a za účasti současného předsedy Sdružení českých umělců grafiků Hollar, pana Pavla Piekara. Hudebního doprovodu se zhostí netradičně kytarové duo ze ZUŠ Polná.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě cítila povinnost připomenout letošní 100. výročí založení Hollaru velkým výstavním projektem zejména proto, že má již od roku svého vzniku (1965) určenu specializaci na papírový materiál, konkrétně ilustraci, kresbu a grafiku.  Sbírkový fond grafiky čítá v současné době kolem tři a půl tisíce sbírkových předmětů, z jejichž autorů více jak polovina prošla členstvím ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar založeném v roce 1917. Jedná se tak o nejstarší kontinuálně existující umělecký spolek. Výstava nazvaná Hollaristé minulosti a přítomnosti, která v roce 2017 zahájí galerijní výstavní program a následně ve zredukované podobě bude také suplovat naši stálou expozici, bychom rádi věnovali předním kmenovým autorům ze sbírky grafiky, potažmo ilustrace, kteří byli či jsou členy tohoto jedinečného spolku.  Nosnou ideou výběru sbírkových předmětů na výstavu je téma „člověk a jeho svět“.  Chronologicky tak představíme díla z našich sbírek od nejstarší – zakladatelské generace Hollaristů v čele s Janem Konůpkem, Maxem Švabinským, Františkem Tichým, Františkem Koblihou a jejich následovníků z řad nejrůznějších výtvarných směrů např. Josefa Šímu, Bohuslava Reynka, Františka Grosse, Cyrila Boudu, Kamila Lhotáka aj.  Druhou polovinu století budou zastupovat autoři generací z let šedesátých až po současnost, jako např. Ladislav Čepelák, Jaroslav Šerých, Pavel Sukdolák, Vladimír Suchánek, Zdeněk Mézl, Emilie Tomanová, Dana Puchnarová, Květa Pacovská, Mikuláš Axmann, Josef Saska, Jiří Samek, Pavel Piekar a mnoho dalších. Tato část výstavy je početnější a dominantnější, což souvisí s dobou existence galerie a jejím sbírkotvorným programem. Velká část děl bude veřejnosti představena úplně poprvé, neboť pochází z posledních akvizicí. Vystavené grafické práce i neškolenému návštěvníkovi ukáží neuvěřitelnou pestrost a nepřebernou škálu nejrůznějších grafických technik, tisků z hloubky, výšky i z plochy. Grafika, mnohdy rychleji než malba, reagovala na nejrůznější vnější vlivy a změny, je tak vlastně progresivnější a dynamičtější a já doufám, že naše výstava je toho důkazem.
K výstavě je připraven doprovodný program pro školní a mimoškolní kolektivy, během výstavy bude vyhlášena veřejná grafická dílna i komentované prohlídky.
Mgr. Daniela Růžičková, kurátorka sbírek GVU v Havlíčkově Brodě