Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Historická slavnost Barchan 2017

16.-18. června 2017
Jemnice

Historická slavnost Barchan s vazbou na pověst a tradici běhu o Barchan. Po tři dny svého trvání slavnost nabízí kulturní a společenský zážitek pro široké publikum (místní obyvatelé, náštěvníci...)

Běh o Barchan se v roce 2013 stal nehmotnou kulturní památkou - jedinou na Vysočině zapsanou na celostátním seznamu národního kulturního dědictví.

Více na www.barchan.jemnice.cz.