Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

"Denárový poklad století"

přednáška z cyklu Muzejní úterky

úterý 24. ledna 2017 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - freskový sál
přednášející: PhDr. Ladislav Nekvapil (Východočeské muzeum v Pardubicích)

U obce Chyšť v Pardubickém kraji byl na přelomu let 2015 a 2016 učiněn jedinečný nález mincovního depotu. Denáry spadající do 10. století představují významný pramen k počátku české státnosti. Obdobný nález byl naposledy učiněn v 30. letech minulého století, proto je tento poklad nazýván „pokladem století“. Mediálně známý poklad se dočkal rekordně rychlého odborného zpracování a zpřístupnění veřejnosti. PhDr. Ladislav Nekvapil z Východočeského muzea v Pardubicích nám představí obsah, zajímavosti, dobové souvislosti a okolnosti nalezení tohoto výjimečného pokladu.