Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Člověk a les v proměnách staletí

přednáška v rámci Muzejních úterků

úterý 17. 1. 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
přednáší Ing. Ondřej Zhorný, Lesní správa Pelhřimov

Lesy obklopující města a vesnice hrály důležitou roli v životech a představách jejich obyvatel. Přednáška přiblíží podobu a význam lesa ve středověku a jeho další proměny v průběhu staletí. Objasní, co v minulosti v lesích rostlo, jak se lidé o les starali, kdy, jak a proč se měnila dřevinná skladba. Povídání o lese a lesnictví bude dovedeno až do současnosti a vysvětlí, jaké dřeviny se dnes v lesích vysazují, jak je to dnes s vlastnictvím lesů a těžbou dřeva.

VSTUP ZDARMA