Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Uvedení knihy Poklady světa kamenů s podtitulem Minerály západní Moravy ve sbírce Muzea Vysočiny Třebíč

úterý 13. prosince 2016 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

V úterý se uskuteční v prostoru recepce Muzea Vysočiny Třebíč uvedení knihy Poklady světa kamenů s podtitulem Minerály západní Moravy ve sbírce Muzea Vysočiny Třebíč. O úvodní slovo se postará zástupce Přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč Mgr. Jana Jelínková a promluví autor publikace Ing. Lukáš Křesina. Geologickým kladívkem pokřtí knihu RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. Celá akce bude provázena výstavou fotografií minerálů ze zmiňované publikace.  

Moravská část Českomoravské vrchoviny a jejího podhůří, v geologické literatuře tradičně nazývaná západní Morava, byla již odedávna v centru pozornosti profesionálních geologů i amatérských sběratelů nerostů. Důvodem je pestrá geologická stavba s množstvím mineralogických nalezišť, jež stále poskytují kvalitní a mnohdy zcela unikátní ukázky minerálů a hornin. Publikace Poklady světa kamenů představuje nerostné bohatství uvedeného regionu, jak je dokumentováno sbírkou třebíčského muzea.

Autorem publikace je Lukáš Křesina, který je od roku 1995 v muzeu zaměstnán jako kurátor geologických podsbírek. Kromě běžných povinností odborného muzejního pracovníka se zaměřuje také na fotografování sbírkových vzorků přírodnin se specializací na minerály, horniny, zkameněliny a tektity, a též na fotografování přírody, živočichů a rostlin, zejména orchidejí. Kniha je výsledkem autorovy několikaleté práce a je určena především přírodovědcům, učitelům, studentům a všem dalším obdivovatelům minerálů a hornin.

Publikaci vydává a distribuuje Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, Třebíč, tel. 568 408 890, info@muzeumtr.cz. K zakoupení bude za 190 Kč v recepci Muzea Vysočiny Třebíč.