Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

ROK NA VSI - Čtvrtá premiéra 77. sezóny HDJ 2016 – 2017

Alois a Vilém Mrštíkové, Miroslav Krobot
ROK NA VSI
v sobotu 10. prosince 2016 na Velké scéně Horáckého divadla Jihlava

Rok na vsi bratří Mrštíků
Rozsáhlá dvousvazková románová kronika bratří Mrštíků Rok na vsi popisuje na pozadí přírodního cyklu jednoho roku, od října do září, život ve vesničce Habrůvka (předobrazem románové Habrůvky je obec Diváky u Hustopečí, kde od roku 1889 žil a jako učitel působil Alois Mrštík). Panoramatická mozaika zahrnuje řadu náčrtů individuálních lidských osudů, výjevů z všedních i svátečních dnů moravské vesnice, střídá lyrické pasáže s ironickými i humornými momenty, kombinuje umělecký přístup s dokumentárním. Tolik o románu.

Divadelní adaptace Miroslava Krobota
Deset let pracoval režisér Miroslav Krobot na jeho dramatizaci, která měla premiéru na jevišti Národního divadla v roce 1993. „Přiznám se, že když jsem začal román číst, některé pasáže jsem přeskakoval, hledal jsem kapitoly o lidech. Co ti lidé vlastně prožili? Průběh není zapsán, jen holá fakta: šel k soudu, oběsil se apod. To je velké pokušení pro režiséra, domýšlet situace, sledovat postavy krok za krokem, představovat si jejich osudy,“ řekl Krobot. Jeho dramatizace zhušťuje všechny motivy rozsáhlého románu do několika dějových linek a je mimořádnou příležitostí pro celý herecký soubor, kde každá postava na nevelké ploše několika výstupů musí vystihnout svůj charakter a příběh. Stěžejní dějovou linkou Roku na vsi je zničující „hříšný“ vztah místního „podnikatele“ (obchodníka a majitele hospody) Cyrila Rybáře (František Mitáš) s místní „Messalinou“ Vrbčenou (Lenka Schreiberová). Další dějovou osu tvoří příběh starostova syna Antoše (Daniel Ondráček) a příběh jeptišky Amáty (Tereza Otavová). Na ně se nabalují osudy ostatních – jejich rodin, lásek i nepřátel. „Z roku na vsi je obtížné udělat ucelené drama. Je to kronika celku, z něhož se osudy jednotlivců vynořují a zase zapadají, jak jde rok.“, říká Miroslav Krobot.

Rok na vsi v Horáckém divadle
„V naší inscenaci nejde o rekonstrukci folklórních obyčejů a zvyků moravské vesnice konce 19. století! Stěžejním, naším dnešním, tématem je KRUH. Kruh jako společenství, jeho pevný řád a pravidla. Téma kruhu, kdy jedinec (se svojí individualitou) je závislý na fungování celé pospolitosti. Kruh, ze kterého nemůže nikdo vystoupit, nikdo jej překročit, aby to nenarušilo rovnováhu celku. Společenství, které je limitem, ale i záštitou a ochranou oné pospolitosti. Podstatný je ten společný rytmus a řád…. To vše, tj. naše „malé lidské“ osudy na pozadí neúprosného koloběhu času a přírody….“, říká dramaturgyně Barbora Jandová. Rok na vsi není žádným idylickým žánrovým vesnickým obrázkem – je plný vášně, lásky, pudů a živočišnosti.

Rok na vsi připravuje se souborem HDJ  Michal Lang, režisér a umělecký šéf Divadla Pod Palmovkou, který se tak vrací do Horáckého divadla, kde před čtyřmi lety  režíroval Přelet nad kukaččím hnízdem (divácká cena Horác za nejlepší inscenaci sezony 2012-13). Michal Lang je i autorem hudby, scénu navrhl Jan Dušek, kostýmy Tomáš Kypta.  Hraje celý soubor Horáckého divadla.