Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komentovaná prohlídka vánoční výstavy betlémů

čtvrtek 5. ledna 2017 v 17 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, konírna (vstup přes pokladnu muzea)

Ve čtvrtek 5. ledna přichystalo Muzeum Vysočiny Třebíč komentovanou prohlídku vánoční výstavy betlémů s kurátorkou výstavy a sbírky betlémů Mgr. Evou Tomášovou. Návštěvníci se
dozví rozdíl mezi třebíčskými betlémy a ústeckoorlickými, dále pak zjistí, jaké varianty betlémů můžou pozorovat na výstavě. Současně v předvečer Tří králů dojde k výměně scény v ústředním betlému výstavy, jehož autorem je Jindřich Mládek.