Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

"František Novák, dobrý den..."

výstava

9. prosince 2016 až 2. února 2017
vernisáž 9. prosince 2016 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť

Nedávný absolvent Akademie výtvarných umění v Praze František Novák není v Třešti neznámý. Vídáme ho coby herce Třešťského průměru (Natvrdlí/Tylovi vrazi) a člena hudební skupiny Lajky. Je i jedním z těch, co udržují tradici betlémské cesty – poslední dobou staví rodinný betlém, který je možné v době kolem Vánoc navštívit. Svoji výtvarnou tvorbu ale zatím prezentoval poskrovnu. A právě s ní Vás chceme seznámit na letošní výstavě v třešťském muzeu. František Novák se v okolí prezentoval jen při společných výstavách jihlavského spolku Ji.na.k, opakovaně v telčské Galerii Ateliér Síň a na společných výstavách v třešťské synagoze. Galerie AVU v Praze byla místem, kde autor v loňském roce prezentoval své práce spolu se spolužákem Ondřejem Basjukem na výstavě Meeting - styčným bodem obou autorů byla kresba tužkou na papíře a důraz na lidskou figuru. Následovala diplomantská výstava ve Veletržním paláci a v letošním roce výstavy v Galerii Havelka v Praze a v Galerii Ateliér Síň na židovském hřbitově v Telči. Zrealizoval také projekt na poslední třešťské Cihelně.  Figury v životní velikosti kreslené tužkou, zachycené v rozličných gestech a posléze vyřezané a nainstalované jako prostorové objekty se vzájemně ovlivňují a budí emoce a potvrzují tak zájem autora o lidské tělo v různých polohách. Svou inspiraci hledá ve skutečných situacích, lidech a příbězích. Autor často ztvárňuje lidi z okraje společnosti a sociální rozměr je to, co z tvorby Františka Nováka zaznívá velmi naléhavě.