Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

X: ČESTMÍR KAFKA

výstava 

10. listopadu 2016 - 22. ledna 2017
Komentovaná prohlídka a prezentace katalogu: 1. prosince 2016 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava

Kurátorka: Lenka Dolanová, dolanova@ogv.cz , tel.: 567 217 133, mobil: 604 335 974

Výstava představuje v retrospektivním pohledu jednoho z nejvýraznějších umělců poválečné generace Čestmíra Kafku. Kafka se narodil v Jihlavě 14. 11. 1922 a jeho život a dílo jsou spojené také s Branišovem u Větrného Jeníkova, kde často pobýval a tvořil na tamní barokní faře. Inspirace prostředím Vysočiny je zjevná v celém Kafkově výtvarném díle i v jeho deníkových záznamech.
Po studiu na gymnáziu v Jihlavě nastoupil Kafka roku 1940 na Školu umění do Zlína, studium přerušilo totální nasazení v letech 1942-1943, absolvoval v roce 1945. Následujícího roku byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru Emila Filly. S ostatními absolventy ateliéru založil v roce 1954 skupinu Trasa. V padesátých letech nemohl Kafka veřejně působit, v této době se věnoval mimo jiné výstavní grafice. V šedesátých letech podnikl důležité cesty do Polska a Itálie. První samostatnou výstavu měl v roce 1963 v Galerii na Karlově náměstí.
V tvorbě Čestmíra Kafky se prolínají dvě hlavní roviny, strukturální abstrakce či informel a konstruktivismus; fascinace hmotou a touha po vytváření řádu. Věnoval se realizacím ve veřejném prostoru (např. betonová zeď na sídlišti v Brně-Lesné, 1967) a zúčastnil se neoficiálních land-artových akcí (např. Chmelnice v Mutějovicích, 1983). Kafkovo dílo je od šedesátých let součástí mezinárodní výtvarné scény, vystavoval v zahraničí a jeho díla jsou v majetku institucí a jednotlivců po celém světě. V roce 1970 se podílel na koncepci československého pavilonu na výstavě EXPO v Ósace.
V roce 1972 měla v tehdejší Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě proběhnout retrospektivní výstava umělce, připravená k jeho padesátým narozeninám. Již nainstalovaná výstava byla z politických důvodů zakázána v souvislosti s Kafkovou účastí v Koordinačním výboru tvůrčích svazů na konci šedesátých let. V sedmdesátých a osmdesátých letech tvořil Kafka v ústraní, vystavoval v mimopražských galeriích a neoficiálních prostorech. Čestmír Kafka zemřel v květnu 1988 v Praze.
Výstava částečně splácí dluh tomuto umělci a je opětovným návratem Čestmíra Kafky na Vysočinu. K výstavě vychází katalog s bohatým obrazovým doprovodem.